Copyright
De inhoud van deze website met de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, zijn beschermd door auteursrechten. Deze rechten berusten bij nostalgischede. Zonder voorafgaande toestemming van nostalgischede is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Aansprakelijkheid
Ondanks onze aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan nostalgischede niet instaan voor de juistheid van de gegevens. Zavage.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook.


Verwijzingen en hyperlinks
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

 

Home